Halkbanan sker i slutet av utbildningen, då du gått genom och behärskar de olika momenten i undervisningsplanen. Denna utbildning sker i Hörnefors på deras Trafikövningsplats. Din trafiklärare säger till dig du du är redo för detta och följer då med och hjälper dig med utbildningen. Vill du läsa mer om hur det fungerar på övningsplatsen så kan du klicka här

 

risk 2