Handledarutbildning

Handledarutbildning

Handledarutbildning

Datum: Se webshop

Alla tillfällen är mellan kl. 16.00–19.00
Legitimation måste medtagas. Kursen kostar 500,-/deltagare
(med reservation för prisändring)
För anmälan ring 090 – 720 60 20 eller anmäl dig här >

Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil

Ni som ska övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra. Utbildningen behöver vara giltig för att vi ska kunna godkänna en ansökan om handledarskap.

Den som ska vara handledare behöver gå en introduktionsutbildning (ibland kallad handledarutbildning) innan vi kan behandla ansökan om att få vara handledare. Även eleven måste ha gått en sådan introduktionsutbildning.

Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever.

Introduktionsutbildningen registreras hos oss och gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes, både för handledaren och för eleven.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Kom ihåg att ni själva måste gå in och ansöka om handledarskap, detta ordnar inte Trafikskolan.

Vill ni veta mer om detta läs här >