Släpvagn

B utökad (B96)

Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort. Bil och släp får tillsammans inte överstiga 4 250kg

Körprov 96 För utökad B-behörighet (inget teoriprov)

Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort.

För att få utökad B96-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

  • Du har körkort med behörighet B.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har gjort ett godkänt körprov.
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. (Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.)

BE-körkort

BE-körkort är en ny behörighet. Om du inte har giltigt körkortstillstånd så behöver du börja med att ansöka om det och därefter klara teori och körprov på Trafikverket. Med detta körkort har du möjlighet att dra en sammanlagd totalvikt på bil och släp på 7 000kg förutsatt att bilen och släpvagnen är konstruerade för vikten.

Fotografering hos Trafikverket

Från den 19 januari 2013 måste alla som ska genomföra prov för körkort fotografera sig hos Trafikverket innan det praktiska provet.