risk 1

 

Klicka här för intresseanmälan

Klicka här för att se datum

 

 

 

Vi vill med vår utbildning öka ditt kunnande om hur alkohol, droger och trötthet samt vissa andra faktorer och beteenden påverkar din förmåga att köra bil. Vår förhoppning är att du ska lära dig så mycket att du i framtiden inte själv kör bil när du inte borde och att du även ska kunna påverka människor i din närhet att inte heller göra det.

 

INNEHÅLL:

  • Information om alkohol, droger, trötthet och andra riskbeteenden i trafiken.
  • Diskussioner och gruppövningar.

 

KRAV:

  • Alla som tar körkort måste ha genomgått den här utbildningen.
  • Både del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov.
  • Kursen pågår i 3timmar, exkl rast
  • ID-kontroll
  • Avbokning av plats ska ske minst 24timmar innan