AM-körkort

AM-körkort

Välkommen att ta ditt AM-körkort hos oss!!

AM-Körkortet är oftast det första körkort som du skaffar dig och vi tror att det är viktigt att du får en bra början på ditt körande i trafiken. Får du en bra utbildning på din moped tror vi att du kommer att få kunskaper som du kommer att ha nytta av när du ska ta ditt körkort och resten av ditt liv. Vi vill ge dig en stabil grund att stå på så att du känner dig trygg i en stressig trafik.

Våra utbildningar

Våra utbildningar startar under vårvintern där vi fokuserar på teori, som hålls online via Zoom, för att vara förberedda inför barmarksperioden när körningen startar. Utbildningen håller igång under hela barmarksperioden (med undantag för semestern i juli) ibland ända till november månad.
Vi börjar alltid utbildningen med teori. Tanken är att du först får läsa om ett moment innan du praktiskt får prova, allt för att du ska få bästa möjliga inlärning.

Vår lärarledda teori är uppdelad på fyra tillfällen under 8 timmar med ämnen som du kan se här:

Teori

Teori 1: Information om utbildningens upplägg och tider, Mopedens uppbyggnad, skyddsutrustning och grundregler.

Teori 2: Människan och miljön.

Teori 3: Stadstrafik.

Teori 4: Landsvägstrafik och körning i speciella förutsättningar.

Du kommer förstås också att plugga mycket hemma! Till din hjälp kommer du att ha böcker som är pedagogiska och innehållsrika. Du kommer också att få tillgång till datatester där du i lugn och ro kan sitta och plugga över nätet.

Om du har speciella behov, kanske tycker det är jobbigt med teori, tveka inte att kontakta oss, vi har många hjälpmedel för att det skall bli lättare att plugga in teorin. Det går också att få anpassade prov när det är dags för teoriprov. Fråga någon av oss som jobbar här!

Körning

Körningen är också uppdelad på fyra delar:

1: Manöverkörning (det här gör vi oftast i grupp om fyra på en manöverplan).

2: Inledande trafik (alltid en elev med en lärare). Grundläggande placeringar, väjningsregler, fartanpassning och avsökning.

3: Stadstrafik (körning i trafikljus, enkelriktade gator, körning i fil och filbyte, cirkulationsplats).

4: Landsvägstrafik och kompletteringar (avfarter till höger och vänster på landsväg, järnvägskorsningar, vändningar och att följa anvisningar).

För att få ett mopedkörkort (AM) finns det sex krav du behöver uppfylla:

  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har gått en utbildning hos en behörig utbildare.
  • Du har fyllt 15 år.
  • Du har gjort ett godkänt kunskapsprov.
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. (Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.)

Du får börja övningsköra för AM vid 14år 9mån. OBS! Privat övningskörning är inte tillåten. För att anmäla dig till vår nästa kursstart klicka här >
Du kan också läsa mer och ansöka om körkortstillstånd via korkortsportalen.se